keskiviikko 22. helmikuuta 2023

Kävijämäärät lisääntyivät voimakkaasti

Teuvan kirjaston osalta vuoden 2022 tilastoissa positiivisin asia on se, että asiakkaat alkoivat hiljalleen taas löytää kirjastoon. Kävijämäärät nousivat edelliseen vuoteen verrattuna 41 % ollen noin 18000 käyntiä. Toki on huomattava, että ennen koronaa vuosittaiset kävijämäärät olivat useamman vuoden ajan noin 30000, joten aivan niihin lukuihin ei ole päästy takaisin. Tähän on varmasti vaikuttanut pitkällä aikavälillä sekä kunnan asukasluvun että kirjaston aukiolotuntien väheneminen.

Kirjaston vuosi 2022 tiivistetysti

Myös kirjastokorttia käyttäneitä kuntalaisia oli 10 % enemmän. Viime vuonna noin 1200 asukasta, eli noin joka neljäs teuvalainen käytti kirjastokorttiaan ainakin kerran vuoden aikana.

Kokonaislainaus oli noin 54600, missä on kävijämäärien noususta huolimatta noin 7 % laskua. Eniten laski aikuisten tietokirjallisuuden lainaus ja mutta laskua oli myös lasten ja nuorten kaunokirjojen lainauksessa. Lasten ja nuorten tietokirjoja lainattiin entiseen malliin ja aikuisten romaaneja lainattiin jopa hieman enemmän kuin edellisenä vuonna.

Lasten ja nuorten lainauksen laskun taustalla on varmasti se, että vielä alkuvuodesta 2022 korona vaikutti jonkin verran mm. luokkakäynteihin. Lapsiryhmien vierailut ovat merkittävässä asemassa lainamäärien kannalta. Onneksi vuoden loppua kohden myös erilaiset ryhmäkäynnit lisääntyivät. Siihen on vaikuttanut positiivisesti myös naapuriin valmistunut päiväkoti Pikkusyreeni.

On kuitenkin huomattava, että lasten ja nuorten kaunokirjallisuutta lainattiin yhä noin 20000 kertaa, mikä on edelleen suurin lainattava aineistoryhmä. Kaikista kirjalainoista lasten ja nuorten kirjallisuuden osuus oli 53 %.

Muiden kuin kirjojen osalta voi mainita, että lehtiä lainattiin sekä vuonna 2022 että vuonna 2021 noin 5500 ja elokuvia noin 3100 kertaa. Näiden tasot ovat ainakin hetkeksi vakiintuneet, vaikka pitkä trendi onkin loivasti laskeva molemmissa.

Tapahtumat palasivat jälleen hieman runsaampana mukaan kuvioihin. Yhteensä kirjasto järjesti erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia 53 kertaa, joihin osallistui ihan mukava määrä ihmisiä.

Erityisen huomion keräsi kirjaston YouTube-kanavan satuhetket, joita oli käyty katsomassa useampi tuhat kertaa vuoden aikana.

Lisäksi vuoden loppupuolella marraskuussa olleet kaksi kirjailijavierailua, Christian Rönnbacka sekä Merja Mäki, toivat eloa tapahtumatoimintaan.

E-aineistojen käyttö lisääntyi myös merkittävästi, etenkin etäkäyttöinen lehtipalvelu eMagz tuntuu pääseen lukijoiden suosioon.

Aki