perjantai 1. syyskuuta 2023

Asiakaskysely aikakauslehtien valikoimasta

Kirjaston painettujen aikakauslehtien valikoimaa päivitetään vuosittain. Muutokset eivät ole suuria suuntaan tai toiseen, mutta silloin tällöin joku lehti jää pois tilattavien lehtien joukosta ja uusia otetaan tilalle. Kirjaston henkilökunnalla on tietty näkemys siitä minkälaisia lehtiä Teuvalla luetaan, mutta emme voi sanoa, että tietäisimme kaiken. Sen vuoksi on välillä hyvä kysyä kuntalaisilta, millainen lehtivalikoima olisi kirjastolla nykyistäkin parempi.

Toiveita peilataan nykyiseen kokoelmaan ja ottaen huomioon kirjaston budjetti teemme mahdollisia muutoksia lehtivalikoimaan.

Vaikka kysely koskee painettuja aikakauslehtiä, niin siinä sivutaan myös e-lehtien palveluita. Niiden merkitys on noussut ja e-lehtien tarjonta vaikuttaa osin myös paperilehtien käyttöön. E-lehtien palvelu on Eepos-kirjastojen yhteinen, joten emme voi suoraan vaikuttaa e-lehtikokoelmaan vaan sen sisältö on aina kirjastojen yhteinen päätös.

Toivomme, että saisimme mahdollisimman paljon vastauksia ja ehdotuksia, joista saamme lisätietoa asiakkaiden ajatuksista.

Kysely on avoinna kolme viikkoa 24.9.2023 saakka. Vuoden 2024 lehtitilaus tulee olla tehtynä lokakuun alkuun mennessä. Vastata voi netissä tai kirjastolla paperilla. Kyselyyn osallistuneet voivat ottaa osaa myös Teuvan kirjaston logolla varustetun kirjastokassin arvontaan. Arvomme kaksi kassia.


Aki

perjantai 7. heinäkuuta 2023

Sotaveteraanihaastattelut

Teuvan kirjastolla on ollut kokoelmissaan parisenkymmentä vuotta sitten nauhoitettuja haastatteluja, joissa teuvalaiset sotaveteraanit muistelevat sota-aikaa ja kertovat kokemuksistaan. Tärkeät taltioinnit ovat olleet pääosin VHS-videokaseteilla ja osa vain äänenä c-kaseteilla.

Videonauha ei säily hyväkuntoisena määräänsä enempää, joten kopioimme nauhat digitaaliseen muotoon DVD:lle joitakin vuosia sitten. Sen jälkeen on aika ajoin tullut kyselyitä, että voisiko haastatteluja lainata, mutta esteeksi on tullut se, ettemme olleet tehneet kuin yhden kopion. Nyt tämä asia on korjattu, kun videolle kuvatuista haastatteluista on myös lainattavat versiot. Ne löytyvät helposti aikuisten elokuvahyllyn vierestä. Tällä hetkellä lainattavana on 17 haastattelua. Haastatteluiden laina-aika on sama kuin muillekin kuvatallenteille eli kaksi viikkoa.

C-kasettien osalta asia on vielä kesken, mutta koitamme saada nekin siirrettyä digitaaliseen muotoon piakkoin. Kasetteja on 12 kappaletta.

Tejuka-lehti kävi myös tekemässä juttua aiheesta, joten siitä voi lukea lisää myös paikallislehden sivuilta aikanaan.

Aki

tiistai 13. kesäkuuta 2023

Perusopetuksen ja kirjaston välinen yhteistyö

Teuvalla perusopetus ja kirjasto ovat tehneet pitkään yhteistyötä hyvin matalalla kynnyksellä ja varsin onnistuneesti. Moni asia on vakiintunut ja toistuu vuosittain rutiininomaisesti. Muun muassa eskareiden tutustumiskäynti kirjastoon, 7. luokkalaisten kirjastonkäytön opetus ja kirjavinkkaus ovat esimerkkejä pitkäaikaisesta toiminnasta.

Viime vuosina yhä useampi kirjasto on laatinut perusopetuksen kanssa yhteistyösopimuksen, jossa määritellään tarkemmin sekä tavoitteet että sisällöt yhteistyölle. Tämä siitä syystä, että yhteistyön pitää toimia vaikka henkilöt vaihtuisivat ja sopimus antaa jatkuvuutta. Toisaalta sopimuksen myötä tästäkin työstä tulee hieman näkyvämpää kunnan päättäjille.

Eepos-kirjastojen yhteisessä Lukeva Lakeus -hankkeessa yhtenä osiona oli sopimuksen laatiminen. Koska Teuvalla tätä sopimusta ei vielä ollut, antoi hanke siihen juuri sopivan tuuppauksen ja aloimme työhön. Saatoimme käyttää Seinäjoen Erten laatimaa valmista sopimuspohjaa, jonka räätälöimme omien tavoitteiden mukaisiksi.

Kevätkauden aikana olen keskustellut asiasta niin rehtorien kuin sivistysjohtajan kanssa ja asiaa on pidetty tärkeänä. Nyt sopimus on saatu valmiiksi ja sivistysjohtaja on sen hyväksynyt. Sopimus astuu voimaan 1.8.2023 ja alamme toteuttaa sitä tulevan lukuvuoden aikana.

Monilta osin jatkamme hyväksi katsotuilla tavoilla, mutta olemme myös resurssien puitteissa lisänneet yhteistyön muotoja. Tarkoitus on, että uusina muotoina on ekaluokkalaisten käynti kirjastossa, jolloin teemme kirjastokortit kaikille sekä tutustumme hieman tarkemmin kirjaston toimintaan. Myös viitosluokkalaisille on suunnitelmissa järjestää kirjastovierailu, jossa jonkin toiminnallisuuden kautta kirjastonkäyttö tulee vähän tutummaksi.

Kun kyseessä on yhteistyö, niin panoksensa antavat sekä koulu että kirjasto. Aikaisempaan kokemukseen peilaten en näe mitään syytä etteikö yhteistyö jatkuisi hyvänä myös jatkossa.

Sopimuksen piiriin ei tässä vaiheessa kuulu lukio, mutta heidän kanssaan tulemme myös jatkamaan monella tavalla yhteistä toimintaa, kuten alkukesän Amazing Race -tapahtuma näytti.

Aki

keskiviikko 22. helmikuuta 2023

Kävijämäärät lisääntyivät voimakkaasti

Teuvan kirjaston osalta vuoden 2022 tilastoissa positiivisin asia on se, että asiakkaat alkoivat hiljalleen taas löytää kirjastoon. Kävijämäärät nousivat edelliseen vuoteen verrattuna 41 % ollen noin 18000 käyntiä. Toki on huomattava, että ennen koronaa vuosittaiset kävijämäärät olivat useamman vuoden ajan noin 30000, joten aivan niihin lukuihin ei ole päästy takaisin. Tähän on varmasti vaikuttanut pitkällä aikavälillä sekä kunnan asukasluvun että kirjaston aukiolotuntien väheneminen.

Kirjaston vuosi 2022 tiivistetysti

Myös kirjastokorttia käyttäneitä kuntalaisia oli 10 % enemmän. Viime vuonna noin 1200 asukasta, eli noin joka neljäs teuvalainen käytti kirjastokorttiaan ainakin kerran vuoden aikana.

Kokonaislainaus oli noin 54600, missä on kävijämäärien noususta huolimatta noin 7 % laskua. Eniten laski aikuisten tietokirjallisuuden lainaus ja mutta laskua oli myös lasten ja nuorten kaunokirjojen lainauksessa. Lasten ja nuorten tietokirjoja lainattiin entiseen malliin ja aikuisten romaaneja lainattiin jopa hieman enemmän kuin edellisenä vuonna.

Lasten ja nuorten lainauksen laskun taustalla on varmasti se, että vielä alkuvuodesta 2022 korona vaikutti jonkin verran mm. luokkakäynteihin. Lapsiryhmien vierailut ovat merkittävässä asemassa lainamäärien kannalta. Onneksi vuoden loppua kohden myös erilaiset ryhmäkäynnit lisääntyivät. Siihen on vaikuttanut positiivisesti myös naapuriin valmistunut päiväkoti Pikkusyreeni.

On kuitenkin huomattava, että lasten ja nuorten kaunokirjallisuutta lainattiin yhä noin 20000 kertaa, mikä on edelleen suurin lainattava aineistoryhmä. Kaikista kirjalainoista lasten ja nuorten kirjallisuuden osuus oli 53 %.

Muiden kuin kirjojen osalta voi mainita, että lehtiä lainattiin sekä vuonna 2022 että vuonna 2021 noin 5500 ja elokuvia noin 3100 kertaa. Näiden tasot ovat ainakin hetkeksi vakiintuneet, vaikka pitkä trendi onkin loivasti laskeva molemmissa.

Tapahtumat palasivat jälleen hieman runsaampana mukaan kuvioihin. Yhteensä kirjasto järjesti erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia 53 kertaa, joihin osallistui ihan mukava määrä ihmisiä.

Erityisen huomion keräsi kirjaston YouTube-kanavan satuhetket, joita oli käyty katsomassa useampi tuhat kertaa vuoden aikana.

Lisäksi vuoden loppupuolella marraskuussa olleet kaksi kirjailijavierailua, Christian Rönnbacka sekä Merja Mäki, toivat eloa tapahtumatoimintaan.

E-aineistojen käyttö lisääntyi myös merkittävästi, etenkin etäkäyttöinen lehtipalvelu eMagz tuntuu pääseen lukijoiden suosioon.

Aki

perjantai 27. tammikuuta 2023

Pelit

Kirjastoissa ympäri Suomen on jo melko pitkään saanut lainattuja monenlaisia pelejä. Teuvalla monestakin syystä niitä ei ole saanut, vaan olemme joutuneet turvautumaan Eepoksen tarjontaan.

Nyt tähän on tulossa muutos. Olemme juuri tekemässä valintaa lautapeleistä, joita hankimme lainattavaksi. Ensi alkuun niitä tulee noin kymmenkunta, mutta ajan kanssa valikoima varmasti laajentuu. Pelit tulevat olemaan pääasiassa ns. perhepelejä, joita voi pelata lähes kuka tahansa. Otamme myös alle kouluikäiset huomioon ja heillekin sopivia pelejä tulee myös lainattavaksi. Osa peleistä on tuttuja klassikoita ja osa uudempia.

Kaikki tarjolla olevat pelit sijoitetaan samaan paikkaan kirjastossa, joten ne on helppo löytää. Kerromme lisää, kun pelit ovat valmiina lainaukseen.

Pelit, joita on voinut pelata tähän asti kirjaston tiloissa ovat täällä edelleen. Ne eivät ole tulossa lainattavien joukkoon ainakaan tässä vaiheessa.

Kesän 2021 remontista lähtien olemme odotelleet hetkeä, jolloin saisimme nuorten puolelle Play Station 5 -pelikonsolin. Nyt voin tässä kertoa, että sellainen on tilattu ja se toimitetaan kevään aikana. Laadimme pelikoneen käyttöön hieman käytäntöjä sekä ohjeistusta ja hankimme muutaman pelin pelattavaksi täällä kirjaston tiloissa. Lainattavaksi niitä ei tässä vaiheessa vielä tule. Tästäkin asiasta kerrotaan enemmän siinä vaiheessa, kun laite on käyttövalmiina.

Aki

maanantai 2. tammikuuta 2023

Eepos-kirjastojen käyttösäännöt uudistuvat

Uusi vuosi tuo mukanaan muutoksia Eepos-kirjastojen käyttösääntöihin. Uudet säännöt ovat voimassa 1.1.2023 alkaen. Perusteluna muutoksille ovat yleinen hintatason nousu, lakimuutokset, omatoimikirjastojen lisääntyminen ja toisaalta lasten ja lapsiperheiden aseman parantaminen laajentamalla sakottomuuden koskemaan koko lasten ja nuorten aineistoa.

Olennaisimmat muutokset ovat seuraavat.
  • Kotimaan kaukolainojen hinnankorotus 7 euroon (aiemmin 5 euroa).
  • Lainauskieltorajan nosto 7 euroon (aiemmin 5 euroa).
  • Myöhästymismaksun nosto 20 senttiin per laina per vuorokausi (aiemmin 10 senttiä).
  • Lasten ja nuorten aineistoista ei enää peritä myöhästymismaksuja. Aiemmin perittiin DVD-, BluRay- levyistä ja konsolipeleistä.
  • Käyttöoikeuden menetys päivitettiin nykyisen lain mukaiseksi.
  • Omatoimikirjastoja koskeva kohta lisätty.
Uudet säännöt löytyvät kokonaisuudessaan mm. Teuvan kirjaston nettisivuilta. Sivuilla on myös erillinen tiedosto, josta löytyvät kaikki maksut.

Aki