tiistai 13. kesäkuuta 2023

Perusopetuksen ja kirjaston välinen yhteistyö

Teuvalla perusopetus ja kirjasto ovat tehneet pitkään yhteistyötä hyvin matalalla kynnyksellä ja varsin onnistuneesti. Moni asia on vakiintunut ja toistuu vuosittain rutiininomaisesti. Muun muassa eskareiden tutustumiskäynti kirjastoon, 7. luokkalaisten kirjastonkäytön opetus ja kirjavinkkaus ovat esimerkkejä pitkäaikaisesta toiminnasta.

Viime vuosina yhä useampi kirjasto on laatinut perusopetuksen kanssa yhteistyösopimuksen, jossa määritellään tarkemmin sekä tavoitteet että sisällöt yhteistyölle. Tämä siitä syystä, että yhteistyön pitää toimia vaikka henkilöt vaihtuisivat ja sopimus antaa jatkuvuutta. Toisaalta sopimuksen myötä tästäkin työstä tulee hieman näkyvämpää kunnan päättäjille.

Eepos-kirjastojen yhteisessä Lukeva Lakeus -hankkeessa yhtenä osiona oli sopimuksen laatiminen. Koska Teuvalla tätä sopimusta ei vielä ollut, antoi hanke siihen juuri sopivan tuuppauksen ja aloimme työhön. Saatoimme käyttää Seinäjoen Erten laatimaa valmista sopimuspohjaa, jonka räätälöimme omien tavoitteiden mukaisiksi.

Kevätkauden aikana olen keskustellut asiasta niin rehtorien kuin sivistysjohtajan kanssa ja asiaa on pidetty tärkeänä. Nyt sopimus on saatu valmiiksi ja sivistysjohtaja on sen hyväksynyt. Sopimus astuu voimaan 1.8.2023 ja alamme toteuttaa sitä tulevan lukuvuoden aikana.

Monilta osin jatkamme hyväksi katsotuilla tavoilla, mutta olemme myös resurssien puitteissa lisänneet yhteistyön muotoja. Tarkoitus on, että uusina muotoina on ekaluokkalaisten käynti kirjastossa, jolloin teemme kirjastokortit kaikille sekä tutustumme hieman tarkemmin kirjaston toimintaan. Myös viitosluokkalaisille on suunnitelmissa järjestää kirjastovierailu, jossa jonkin toiminnallisuuden kautta kirjastonkäyttö tulee vähän tutummaksi.

Kun kyseessä on yhteistyö, niin panoksensa antavat sekä koulu että kirjasto. Aikaisempaan kokemukseen peilaten en näe mitään syytä etteikö yhteistyö jatkuisi hyvänä myös jatkossa.

Sopimuksen piiriin ei tässä vaiheessa kuulu lukio, mutta heidän kanssaan tulemme myös jatkamaan monella tavalla yhteistä toimintaa, kuten alkukesän Amazing Race -tapahtuma näytti.

Aki